Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Etický kodex

Etický kodex společnosti OPENREALITY & partners, s.r.o.

  1. Vždy jednáme kvalifikovaným způsobem, v dobré víře, s nejvyšší odbornou péčí, čestně, zdvořile, vstřícně a v souladu s dobrými mravy.
  2. Svým jednáním v žádném případě nepoškodíme oprávněné zájmy a práva klienta, jsme povinni uplatňovat principy rovnoprávnosti, nestranného jednání vůči všem bez ohledu na jejich rasu, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk.
  3. Volíme takové postupy jednání, abychom nezneužili svého postavení v neprospěch svého klienta.
  4. Nesmíme bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce, jsme povinni zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
  5. Přímo nebo nepřímo se nezapojujeme do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako vyhledávání nebo vymáhání úplatků, nelegálních provizí nebo jiných plateb či výhod.
  6. Spolupracujeme s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozujeme spolupracujícího realitního makléře, respektujeme zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  7. Přímo ani nepřímo se nezabýváme obchodní činností, která by byla nebo mohla být v konkurenci k předmětu podnikání společnosti, resp. byla v rozporu s příslušnými právními předpisy.
  8. Vždy jednáme ve prospěch klienta (firmy), kterého reprezentujeme.
  9. Pro vlastní prospěch a potřebu si nepřivlastníme žádné finanční prostředky, zdroje nebo majetek společnosti, spolupracovníků, klientů či obchodních partnerů.
  10. Jsme si vědomi své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonalujeme ve všech oblastech realitní činnosti.

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?