Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Znalecké posudky

Oceňování nemovitostí

Naše služby zahrnují také oceňování nemovitostí ať už našimi interními, případně externími – spolupracujícími i autorizovanými znalci z oboru oceňování nemovitostí

Zajistíme Vám tržní odhady nemovitostí pro všechny banky a stavební spořitelny na trhu a dále vyhláškové odhady nemovitostí potřebné při prodeji nemovitostí u finančních úřadů.

Provedeme investiční odhady nemovitostí. Využitím odborných metod a postupů pro výpočty hodnoty nemovitostí spolu se zohledněním aktuální situace na trhu s nemovitostmi, odhadem jeho vývoje, a při využití standardů, uznávaných jak českými tak i mezinárodními institucemi, zpracujeme seriózní odhad hodnoty Vaší nemovitosti v daném čase (hodnota současná i budoucí).

K jednotlivým odhadům přistupujeme individuálně podle zadání, pro jaké účely se odhad ceny nemovitosti stanovuje. Účel posudku má vliv na výběr použitých metod výpočtů a rozsah prověřovaných kritérií.

Výhodou je pro Vás seriózní odhad ceny stanovený renomovanými znalci v oboru, použitelnost posudku pro více účelů a znalost standardů bankovních ústavů. Při odhadech vycházíme z dlouhodobého sledování trendů realitního trhu.

Tržní odhad ceny nemovitosti: je stanovení hodnoty nemovitosti na základě znaleckého posudku. Znalecký posudek (odhad) vyhotovuje odhadce. Tržní odhad nemovitosti slouží jako podklad pro banku k uzavření úvěru.

Vyhláškový odhad ceny nemovitosti: ceny se stanovují podle vyhlášky Ministerstva financí ČR nebo podle prodejnosti, tedy ceny obvyklé. Oceňování nemovitostí je vyžadováno mj. v těchto případech:

  • při daňové povinnosti z prodeje a koupě, tedy s kupní smlouvou se zpracovává znalecký posudek (odhad) pro potřebu finančního úřadu a ke stanovení výše daně z převodu nemovitosti. Zde se posuzuje výše ceny nemovitosti podle kupní smlouvy a podle ceny z posudku zpracovaného podle vyhlášky MF ČR.
  • při darování, tedy s darovací smlouvou se zpracovává znalecký posudek (odhad) podle vyhlášky MF ČR pro stanovení ceny darované nemovitosti a pro potřebu finančního úřadu ke stanovení výše daně darovací
  • při dědickém řízení; znalecký posudek vyžaduje soudní komisař, který dědictví vyřizuje z pověření Okresního soudu. U dědického řízení se provádí ocenění dle vyhlášky MF ČR a stanovuje se návrh ceny obvyklé, která vychází z porovnání s jinými prodanými nemovitostmi. Návrh ceny obvyklé se zpracovává pro účely přiměřeného vypořádání dědiců v rámci dědického řízení. Stav nemovitosti a použitá vyhláška MF ČR musí být respektovány k datu úmrtí. Znalecké posudky v tomto případě opatřují dědicové. Ve sporných případech bývá znalec přibrán soudem.
  • při rozvodovém řízení – vypořádání spoluvlastnictví (vlastníky nemovitosti jsou oba manželé). Pokud se manželé na vypořádání nedohodnou, provede vypořádání soud na návrh některého z manželů.

Vypořádání provádí soud jedním ze tří způsobů:

  1. reálné rozdělení podle výše podílů
  2. přikázání nemovitosti jednomu nebo více spoluvlastníkům
  3. prodejem a rozdělením výtěžku podle výše podílů

Při vypořádání, kdy nemovitost vlastní jeden z manželů, se oceňuje výše vložených společných prostředků za manželství. Zde není důležité o kolik se nemovitost zhodnotila či znehodnotila, ale kolik prostředků ze společného jmění manželů bylo na nemovitost spotřebováno. V tomto případě je nutné prokazování pomocí patřičných dokladů. Při soudním vypořádání stanovuje soud znalce, který provede ocenění nemovitosti. Stav nemovitosti (stáří, opotřebení, provedení) se uvažuje k datu právní moci rozsudku o rozvodu manželství a ocenění se provádí k datu vypořádání a to stanovením návrhu ceny obvyklé. Tato oblast je poněkud složitější a vyžaduje individuální právní konzultaci.

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?